Regulamin sklepu

obrazek

Zakup dokonany w sklepie internetowym www.espakids.pl to umowa kupna sprzedaży zawarta pomiędzy:

właścicielem sklepu internetowego www.espakids.pl jest : Firma ESPA Ewa Plezia ul. Anny Jagiellonki 19, 72-100 Goleniów, NIP: 856-155-11-38 REGON 812351691, zwana dalej Sprzedawcą,

oraz

każdą Osobą Fizyczną lub Prawną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną w dalszej części regulaminu Nabywcą.

Ceny towarów w sklepie Espa podane są w walucie polskiej PLN i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy o których mowa w Paragrafie 4.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Nabywcy oraz do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Z rabatów wykluczone są towary objęte promocją.

W przypadku chwilowego braku wybranego towaru lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, np: przy wzroście ceny, Nabywca zostanie poinformowany w celu ustalenia dalszego postępowania.

Wraz z otrzymaną przesyłką z zakupionymi towarami, Nabywca otrzyma dowód zakupu, w postaci paragonu lub na życzenie faktury VAT.

Zdjęcia i opisy produktów przedstawionych w Sklepie pochodzą od producentów i bezpośrednich dystrybutorów. Oferowane produkty mogą się nieznacznie różnić w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach Sklepu.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta przedstawiona na stronie Sklepu była rzetelna i aktualna.

Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie espakids.pl. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

§2 (Składanie zamówienia)

Sklep internetowy www.espakids.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

Zamówienia i zapytania można składać bezpośrednio poprzez stronę internetową www.espakids.pl lub poprzez e-mail: sklep@espakids.pl.

Nabywca zobowiązany jest do podania danych wymaganych podczas rejestracji oraz aktualnego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie jak i realizacja zamówienia. Zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia na stronie internetowej (kliknięcie na odpowiedni link w mailu lub skopiowanie linku do przeglądarki). Dodatkowo Sprzedawca może kontaktować się z Nabywcą w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

Mail wysłany po złożeniu zamówienia to mail wygenerowany automatycznie przez system. Jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Nabywca nie otrzyma maila prosimy o kontakt ze Sklepem pod numerem telefonu: +48 691-262-647 lub drogą mailową na adres: sklep@espakids.pl.

§3 (Realizacja zamówienia)

Realizacja i wysyłka zamówionego towaru, który mamy aktualnie na stanie nastąpi od 1 do 2 dni roboczych, licząc od momentu wpływu środków pieniężnych- przy płatnościach z góry lub w chwili zatwierdzenia zamówienia -przy płatnościach płatnych gotówką przy odbiorze towaru. W innym przypadku gdy towar sprowadzamy na życzenie klienta, termin jest określony przy danym przedmiocie sprzedaży w sklepie.

Za wpływ środków pieniężnych uważa się;

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym,
  • w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili pomyślnej autoryzacji karty.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli towar będzie niedostępny w hurtowniach lub u producentów w terminie dłużyszm niż 14 dni (o czym Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Nabywcę). Zamówienie, które składać się będzie z produktów o różnym czasie realizacji, będzie wysyłane po skompletowaniu całości, lub w sposób ustalony indywidualnie z Nabywcą.

§ 4 (Płatności)

Za zamówione towary Nabywca może zapłacić:

1/ przelewem bankowym na konto Sprzedawcy: ESPA, Ewa Plezia, ul. Anny Jagiellonki 19, 72-100 Goleniów, BANK BPH nr konta: 74 1060 0076  0000 3260 0119 2172

2/ gotówką przy odbiorze przesyłki u Kuriera GLS

3/ kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 5 (Przesyłka i koszty transportu)

Zakupione towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, pod adres wskazany na formularzu rejestracyjnym zamówienia.
Koszty dostawy:

a) dla zamówień płatnych z góry - koszt dostawy wynoszą:

  • kurier GLS -14 zł

b) dla zamówień płatnych przy odbiorze - koszty dostawy wynoszą:

  • kurier GLS - 20 zł

Przesyłkę kurierską prosimy otworzyć w obecności kuriera. Podstawą ewentualnej reklamacji z powodu uszkodzeń lub braków w przesyłce jest protokół, sporządzony przez kuriera bezpośrednio po dostarczeniu i otworzeniu przesyłki z informacją o dacie i godzinie jego sporządzenia. Jednocześnie prosimy o kontakt ze sklepem, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki.Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Nabywcę, zamówiony towar wraca do sklepu, a Nabywca zostanie obciążony kosztami zwrotu towaru oraz kosztami ponownego przesłania.

§ 6 (Wysyłka towaru poza terytorium Polski )

Istnieje możliwość przesłania towaru poza terytorium polskim po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą. Koszt wysyłki jest każdorazowo ustalany indywidualnie,w zależności od towaru,wagi zamówienia i kraju dostawy.Koszt wysyłki zostanie doliczony do produktów znajdujących się w koszyku Nabywcy, co stanowić będzie ostateczny koszt zamówienia.

§ 7 ( Gwarancja)

Zakupione w Sklepie i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta bądź dystrybutora. Serwis gwarancyjny jest świadczony wg zasad określonych w karcie gwarancyjnej przez producenta bądź dystrybutora.

§ 8 (Odstąpienie od umowy, zwroty)

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Konsument-Nabywca , który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie Sprzedawcy zakupionego towaru w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów, nie później niż w 10 dni od otrzymania przesyłki. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy . Odstąpienie od umowy oraz zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie na adres:
ESPA, Ewa Plezia,  ul. Anny Jagiellonki 19, 72-100 Goleniów

Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Nabywcę konto bankowe prowadzone na terytorium Polski. Koszty odesłania towaru ponosi Nabywca. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Jeśli zwrot dotyczy towaru który został przesłany Nabywcy gratis (tj. na koszt sprzedawcy), Sprzedawca ma prawo pomniejszyć zwrot pieniędzy o koszty związane z przesyłką towaru.

§ 9 (Reklamacje)

W przypadku, gdy Nabywca otrzyma towar niezgodny z towarem będącym treścią umowy, ma prawo żądać wymiany towaru na właściwy lub doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, nie ponosząc przy tym kosztów naprawy lub wymiany takiego towaru. Punkt ten nie ma zastosowania, gdy wymiana lub naprawa towaru jest niemożliwa, albo wymaga nadmiernych kosztów. W takim wypadku Nabywca ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej przesłanej za pomocą maila sklep@espakids.pl lub przesyłki listowej na adres:

ESPA, Ewa Plezia;

ul. Anny Jagiellonki 19,

72-100 Goleniów.

Przed odesłaniem reklamowanego przedmiotu prosimy o kontakt w sprawie adresu wysyłki, ponieważ niektórzy dostawcy chcą żeby towar odsyłać bezpośrednio do nich.

§ 10 (Polityka prywatności)

Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celach realizacji umowy zawartej między stronami. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 11 (Postanowienia końcowe)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wynikające z innych dokumentów prawnych, w tym ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.

W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Życzymy udanych zakupów!
Zespół espakids.pl

Koszyk jest pusty